29

Ago

Projectat, prèvia instal.lació de malla de nervometal

Projectat, prèvia instal.lació de malla de nervometal, amb morter de perlita i vermiculita Perlifoc HP, del forjat i l’estructura metàl.lica. Carrer Mallorca de Barcelona. Aconseguir un acabat tan fi i uniforme és fruit de l’experiència i […]

29

Ago

Protecció amb aplacat EI-60 al Port de Barcelona

Aquesta setmana, estem iniciant les tasques d’una protecció amb aplacat EI-60 d’una escala i passarel.les de tres plantes a un edifici corporatiu al Port de Barcelona. Posteriorment protegirem les parts vistes de l’estructura metàl.lica amb pintura[…]