08

Feb

Projectat REI-180, Plaça Francesc Macià (Barcelona)

Quan l’altura d’evacuació d’un edifici sobrepassa els 27 metres, l’exigència de protecció al foc per als locals de pública concurrència augmenta fins a R-180, la qual cosa implica la necessitat de projectats amb gruixos superiors, i […]

31

Mar

Pintura intumescent nau industrial Badalona

Ignifugació amb pintura intumescent R-90 aplicada amb airless sobre estructura metàl.lica a Nau Industrial de Badalona. Considerem fonamental la preparació de les zones de treball, amb totes les mesures de PRL, i el tapat de tot[…]