Assaig indicatiu de reacció al foc d’uns panells de polímer impressos en 3D

El 20 de juny hem realitzat al Laboratori General d’Assaigs i Investigacions del Foc d’Applus al Campus de Bellaterra, assaig indicatiu de reacció al foc d’uns panells de polímer impressos en 3D que hem tractat amb un desenvolupament de pintura intumescent tintada amb el color més desfavorable d’acord amb proves fetes amb bomba calorífica. Aquest desenvolupament de producte s’emmarca en un procés de col.laboració amb fabricants de panells de polímer amb 3D, i el seu objectiu és obtenir una pintura intumescent que adhereixi en una superfície no porosa, i que l’assaig obtingut dongui cobertura a tota la gamma de colors.