Ignifugació de bigues de fusta i bigues metàl.liques

protecció de big ues de fusta i bigues metàl.liques amb vernís i pintura intumescent R-90 respectivament, local a Puigcerdà