Ignifugant elements i espais de la Casa Batlló i l’Auditori de Barcelona

Aquests dies estem ignifugant les cortines de l’Auditori i recentment vam protegir amb vernís ignifugant els revestiments de fusta de la Casa Batlló.
Ignitor sempre ha estat al servei dels espais de cultura més signifucatius de Catalunya.