Instal.lació aplacat de sostre d’altell amb plaques EI-60 i protecció de l’estructura metàl.lica amb pintura intumescent R-60 i R-120

Instal.lació aplacat de sostre d’altell amb plaques EI-60 i protecció de l’estructura metàl.lica amb pintura intumescent R-60 i R-120. Poble Nou, Barcelona