Instal.lació de malla de nervometal i projectat de morter de perlita

Instal.lació de malla de nervometal i projectat de morter de perlita per assolir una resistència i estanqueitat al foc de 90 minuts, REI-90, al barri de la Barceloneta de Barcelona