Jornada a la seu d’ENGINYERS BCN

El proper 15 de novembre a la seu de ENGINYERS BCN es celebrarà la jornada de la presentació de la “Nova Guia de Bones Pràctiques per a la Protecció Passiva Contra Incendis”. Ignifugaciones Ignitor, empresa associada al Clúster i membre del grup de treball de protecció passiva de l’entitat, participarà de la jornada dins una taula rodona on es reflexionarà sobre si és suficient la normativa de protecció passiva. Llorenç Domingo Capdevila, responsable de Ignitor, obrirà un debat sobre si la normativa vigent en el camp de la reacció al foc de revestiments decoratius es compleix, i què succeeix quan aquests elements decoratius canvien amb materials que puguin ser més inflamables, amb posterioritat a la obtenció de la llicència d’activitat.