SP 136 I GUIA BONES PRÀCTIQUES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Presentació de la SP136 i la guia de les bones pràctiques al Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per part del Clúster d’Empreses de Protecció contra Incendis de Catalunya