Projectat, prèvia instal.lació de malla de nervometal

Projectat, prèvia instal.lació de malla de nervometal, amb morter de perlita i vermiculita Perlifoc HP, del forjat i l’estructura metàl.lica. Carrer Mallorca de Barcelona.
Aconseguir un acabat tan fi i uniforme és fruit de l’experiència i formació dels nostres aplicadors.