Protecció amb aplacat EI-60 al Port de Barcelona

Aquesta setmana, estem iniciant les tasques d’una protecció amb aplacat EI-60 d’una escala i passarel.les de tres plantes a un edifici corporatiu al Port de Barcelona. Posteriorment protegirem les parts vistes de l’estructura metàl.lica amb pintura intumescent R-60 i finalment aplicarem un acabat color negre a tot el conjunt.