Protecció de l’estructura metàl.lica d’una nau industrial amb pintura intumescent

Protecció de l’estructura metàl.lica d’una nau industrial amb pintura intumescent per assolir una resistència al foc de 60 minuts, R-60 a Sant Pere de Molanta.

El nostre personal disposa d’una gran experiència i de formació constant en PRL, en especial en l’àmbit dels treballs en altura. En instal.lacions com aquesta, de gran altura, hem de combinar l’ús de diferents plataformes elevadores, tant braços articulats com tisores.

Cal treballar amb molta precisió i posar sempre en primer lloc la SEGURETAT del nostre personal i de les persones que hi hagi a l’obra. Tenim la sort de comptar amb un partner de gran confiança en aquest camp, Uping acces.