Tractament revestiments de fusta al pavelló de la Selva del Camp

Tractament ignífug dels revestiments de fusta al pavelló de la Selva del Camp per assolir el compliment d’una reacció al foc Cs2d0