Protecció amb pintura intumescent i morter de perlita i vermiculita R-120

Protecció amb pintura intumescent i morter de perlita i vermiculita R-120 de l’estructura metàl.lica de la sala Tau, Cosmocaixa, Barcelona.